Disclaimer

Hierbij geef ik toestemming aan de Tandartsenpraktijk Brockhus om de door mij opgegeven gegevens op te slaan. Mijn gegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat in overeenstemming is met het privacyreglement van de Tandartsenpraktijk Brockhus.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik van informatie, die door middel van de site is verkregen.