< terug

Prijzenlijst

Indien een sterretje (*) bij de prijs is vermeld, zijn er nog aanvullende materiaal en/of techniekkosten. Deze zijn per geval verschillend. Informeer bij uw Tandarts wat in uw geval de aanvullende kosten zullen zijn.

Tekst en prijzen onder voorbehoud van typefouten.

Met een aantal zorgverzekeraars hebben wij (nog) geen acceptabel contract kunnen afsluiten. Dit betekent dat u zelf de rekening moet betalen en de factuur bij uw zorgverzekeraar moet indienen.

 

C70 Keuringsrapport met bitewingfoto's

Dit omvat:
- invullen (standaard) vragenlijst, en bijvoeging van twee bitewingfoto’s niet ouder dan een jaar, al dan niet te behouden door de verzekeraar.

 

€ 0
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto's

Invullen (standaard) vragenlijst, zonder bijvoeging van bitewingfoto’s

 

€ 0
C76 Afgifte gezondheidsverklaring

Eenvoudige verklaring met beperkte informatie over gebitssituatie en prognose.

 

€ 0
C90 Niet nagekomen afspraak

Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 2 werkdagen tevoren) is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening
worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling.
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht.
De patiënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling.

 

€ 0
T96 Uitgebreide voedingsanalyse

Op basis van een door de patiënt bijgehouden schriftelijk verslag over zijn eetgewoonten inclusief bespreking daarvan. Enkel te declareren als onderdeel van de parodontale behandeling.

 

€ 55.26

Consultatie en diagnostiek (C)

C11 Periodieke controle

Ook te berekenen bij intakeconsult van asielzoekers (uitsluitend voor ZRA-verzekerden in de Centrale Opvang.

 

€ 21 per Periodieke controle
C13 Probleemgericht consult

Uitsluitend te berekenen, indien: het consult plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding van een klacht, vraag of als vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem, dan wel het bijwerken van de medische anamnese; en niet zijnde een periodieke controle; en in dezelfde zitting geen andere declarabele verrichting plaatsvindt, met uitzondering van röntgenonderzoek, anesthesie en/of de toeslagen voor avond-, weekend- en nachtbehandeling
(C85, C86, C87). Niet in combinatie met C11 in rekening te brengen.

 

€ 21 per
C22 Schriftelijke medische anamnese

Uitsluitend te berekenen, indien anamnese vereist is na het stellen van de routinevragen betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt. Inclusief bespreking met de patiënt en zonodig overleg met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.

 

€ 21 per Schriftelijke medische anamnese
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

Niet te berekenen in combinatie met C11 of C13 in dezelfde behandelplan zitting. Voor second opinion in het kader van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie het hoofdstuk Orthodontie).

 

€ 99.46 per Uitgebr. onderzoek
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan

Studiemodellen. Afdruk vabn boven- en onderkaak.

 

€ 27.63 per Studiemodellen *
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak

Per zitting in rekening te brengen.

 

€ 55.26 per Planmatig beslijpen voortanden
C80 Mondzorg aan huis

Exclusief vervoer.

 

€ 16.58 per Mondzorg aan huis
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

Bedoeld voor organisatie van de ingreep onder narcose in een erkend ziekenhuis.

 

€ 44.21 per Voorbereiding algehele narcose
C85 Weekendbehandeling

Van zaterdag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet-incidentele) praktijkwerktijden.
Tevens bedoeld voor algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet. Kan ook in combinatie met C86 of C87 worden gedeclareerd.

 

€ 21 per Weekendbehandeling
C86 Avondbehandeling

Tussen 18.00 - 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet incidentele) praktijkwerktijden. Kan ook in combinatie met C85 worden gedeclareerd.

 

€ 21 per Avondbehandeling
C87 Nachtbehandeling

Tussen 24.00 - 07.00 uur. Kan ook in combinatie met C85 worden gedeclareerd.

 

€ 21 per Nachtbehandeling

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

H11 Trekken tand of kies

Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.

 

€ 41.44
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet

 

€ 30.94
H21 Kosten hechtmateriaal

Extra in rekening te brengen bij verrichtingen uit hoofdstuk H, met uitzondering van de codes H11 en H16. Per H-code verrichting eenmaal te berekenen. Niet van toepassing bij verrichtingen uit andere hoofdstukken.

 

€ 5.88
H26 Hechten weke delen

Bijvoorbeeld liphechtingen inclusief wondtoilet.

 

€ 60.78
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

Inclusief hechtingen en wondtoilet.

 

€ 66.31
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

 

€ 261.86
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

 

€ 174.56
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

 

€ 349.12
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

Het verrichten van een apex resectie na een endodontische behandeling; maximaal 2 apices per element in rekening te
brengen; inclusief hechtingen en wondtoilet.

 

€ 88.41
H44 Primaire antrumsluiting

Het zodanig hechten dat de randen van het slijmvlies zonder spanning aansluiten; inclusief hechtingen en wondtoilet.

 

€ 60.78
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

Inclusief tijdelijke fixatie ongeacht, de methodiek; inclusief hechtingen en wondtoilet.

 

€ 55.26
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

Terugzetten/ terugplaatsen, element exclusief pulpabehandeling, eerste element.

 

€ 16.58
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak

Fractuur van processus alveolaris. Als zelfstandige verrichting; inclusief hechtingen en wondtoilet.

 

€ 77.36
H60 Marsupialisatie

Inclusief hechtingen en wondtoilet.

 

€ 77.36
H65 Primaire sluiting

Inclusief hechtingen en wondtoilet.

 

€ 149.19
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

Inclusief hechtingen en wondtoilet.

 

€ 77.36
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

Inclusief hechtingen en wondtoilet.

 

€ 149.19
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

Inclusief hechtingen en wondtoilet.

 

€ 104.99
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

Inclusief hechtingen en wondtoilet.

 

€ 176.82
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o

Het voor chirurgie gereed maken van de praktijkruimte in verband met de vereiste steriliteit. Uitsluitend in rekening te
brengen indien bijzondere maatregelen worden toegepast, vergelijkbaar met inrichting operatiekamer.

 

€ 55.26

Kunstgebitten (P)

P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

 

€ 38.68 *
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

 

€ 82.89 *
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

 

€ 55.26 *
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

 

€ 82.89 *
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit

Het aanbrengen van weekblijvende basismaterialen in bestaande prothese.

 

€ 38.68
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

 

€ 16.58 *
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

 

€ 44.21 *
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

Vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing, inclusief relatiebepaling
en eventuele gebogen ankers.

 

€ 82.89 *
P14 Individuele afdruk met randopbouw

Per werkstuk.

 

€ 60.78
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

Vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing, inclusief relatiebepaling
en eventuele gebogen ankers.

 

€ 165.77 *
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

 

€ 60.78
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie

 

€ 55.26
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Inclusief eventueel inslijpen steun.

 

€ 16.58
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing;
- inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;
- indien per kaak niet meer dan 8 elementen immediaat worden vervangen;
-  nclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing.

 

€ 165.77 *
P25 Volledig kunstgebit onderkaak

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing;
- inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;
- indien per kaak niet meer dan 8 elementen immediaat worden vervangen;
- inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing.

 

€ 221.03 *
P27 Reoccluderen

Inslijpen van de geperste prothese in articulator vóór plaatsing.

 

€ 55.26
P28 Naregistratie en remounten

Terugplaatsen van de prothese in de articulator ná plaatsing en na nieuwe registratie met specifieke apparatuur (voor inslijpen na remounten: zie P65).

 

€ 55.26
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

Inclusief prepareren, vullen en polijsten.

 

€ 44.21
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing;
- inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;
- indien per kaak niet meer dan 8 elementen immediaat worden vervangen;
- inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing.

 

€ 359.17 *
P31 Wortelkap met stift

Bij frame- of overkappingsprothese.
Bijvoorbeeld Richmondkap

 

€ 138.14 *
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls

Bij frame- of overkappingsprothese. Matrix en patrix als één deel te berekenen.

 

€ 82.89
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

Bij frame- of overkappingsprothese. Extra boven kroontarief.

 

€ 55.26
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen

Vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing, inclusief ontwerp, steunen inslijpen, individuele afdruk en relatiebepaling.

 

€ 226.55 *
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen

Vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing, inclusief ontwerp, steunen inslijpen, individuele afdruk en relatiebepaling.

 

€ 309.44 *
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw

Per werkstuk.

 

€ 27.63
P37 Frontopstelling in aparte zitting

Het individueel opstellen van de frontelementen als extra handeling,
voorafgaand aan volledige opstelling en passen in was.

 

€ 33.15
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

Bijvoorbeeld met behulp van Timmerse schroef.

 

€ 60.78
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone

Bijvoorbeeld volgens methode van Beresin & Schiesser.

 

€ 82.89
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

- Exclusief extracties en opvullen;
- Inclusief nazorg gedurende   twee maanden na plaatsing;
- Voor maximaal 8 elementen per kaak te declareren.

Voor een immediaatkunstgebit is het maximumtarief van de betreffende prothese van toepassing (geldend vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing), verhoogd met een toeslag per immediaat te vervangen element.

 

€ 13.81
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

 

€ 27.63
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

A-zone-bepaling en inkerving van gipsmodel, gevolgd door aanpassing van individuele lepel met behulp van schellakrand.

 

€ 27.63
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

Inclusief aanbrengen van lipvulling.

 

€ 33.15
P45 Noodkunstgebit

Boven- of onderprothese voor de tandeloze patiënt, bedoeld als tijdelijke voorziening ter overbrugging van een langere periode voorafgaand aan het plaatsen van een definitief kunstgebit. Het maximumtarief van een noodprothese geldt voor een boven- of onderprothese voor de edentate patiënt, bedoeld als tijdelijke voorziening. Het maximumtarief
is ook van toepassing voor een immediaatprothese waarbij in een kaak meer dan 8 elementen immediaat worden
vervangen.

 

€ 110.51 *
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

 

€ 38.68 *
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw

 

€ 82.89 *
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw

 

€ 55.26 *
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw

 

€ 82.89 *
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit

Het aanbrengen van weekblijvende basismaterialen in bestaande prothese.

 

€ 38.68
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk

 

€ 16.58 *
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk

 

€ 44.21 *
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

Bijvoorbeeld controle beethoogte, occlusie/articulatieonderzoek.  Voor eenvoudige klachtenbehandeling:
zie C13.

 

€ 33.15
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

 

€ 27.63
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage

Mits de pijlers onderling zijn voorzien van een stegverbinding, ongeacht het aantal pijlers.

 

€ 154.72 *
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk

 

€ 44.21 *
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk

 

€ 44.21 *

Tandvleesbehandelingen (T)

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

Toe te passen bij patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-negatief. Ongeacht het aantal zittingen.

 

€ 143.67
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

Toe te passen bij patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-positief
of score 4. Ongeacht het aantal zittingen.

 

€ 160.25
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

Uitsluitend te berekenen, indien per element volgend op T11 of T12. Van toepassing voor behandeling van elementen met geregistreerde pocketdiepte ≥ 4 mm.

 

€ 27.63
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12. Van toepassing voor behandeling van elementen met geregistreerde pocketdiepte ≥ 4 mm.

 

€ 22.1
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Toe te passen na initiële behandeling van patiënten met gemobehandeling dificeerde DPSI-score 3-negatief.
Ongeacht het aantal zittingen.

 

€ 82.89
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Toe te passen na initiële behandeling van patiënten met DPSItandvleesbehandeling score 3-positief of score 4. Ongeacht het aantal zittingen.

 

€ 99.46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

Uitsluitend in combinatie met T31 en T32.

 

€ 44.21
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

 

€ 77.36
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

 

€ 55.26
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

 

€ 111.62
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

 

€ 82.89
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

 

€ 143.67
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

 

€ 111.62
T57 Toepassing lokaal medicament

Per zitting éénmaal te declareren, ongeacht het aantal elementen. Exclusief medicamenten (te declareren als materiaal- en/of techniekkosten.

 

€ 59.68
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

Toe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en nazorg bij patiënten met DPSI-score 3-negatief, inclusief bespreking vervolgtraject

 

€ 146.43
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

Toe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en nazorg bij patiënten met DPSI-score 3-positief of score 4, inclusief bespreking vervolgtraject.

 

€ 160.25
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

 

€ 176.82
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

 

€ 276.29
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, anesthesie en instructie/voorlichting mondhygiëne. Inclusief (eventueel) gelijktijdig uitgevoerde vestibulumverdieping. Bij ontstoken pockets, na initiële parodontale behandeling dieper dan 6 mm, in combinatie met één of meerdere onderstaande complicerende factoren:
- aanhechtingsverlies van meer dan 4 mm;
- furcatie-aandoeningen;
- onregelmatig verloop van de botrand (angulaire defecten);
- bijzondere anatomische structuur van de gingiva;
- afwijkende tandstand

 

€ 331.54
T73 Directe post-operatieve zorg, kort

Bedoeld voor eerste controle zitting, circa één week na de ingreep.

 

€ 55.26
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

Per zitting in rekening te brengen.

 

€ 148.64
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

Inclusief bespreking van vervolgtraject (voor daaropvolgende status parodontale nazorg zie T51 t/m T56).

 

€ 143.67
T76 Tuber- of retromolaarplastiek

In combinatie met T72 in hetzelfde sextant ( niet voor T81 situaties).

 

€ 66.31
T80 Tandvleestransplantaat

Gingivatransplantaat. Weefseltransplantaat van palatumgingiva. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, anesthesie en instructie/voorlichting mondhygiëne.

 

€ 116.04
T81 Tuber- of retromolaarplastiek

Als zelfstandige verrichting, niet in combinatie met flapoperatie. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

 

€ 93.94
T82 Tandvleescorrectie, per element

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

 

€ 52.49
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

 

€ 138.14
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

Ongeacht het aantal elementen per sextant. Ook van toepassing bij coronaire dan wel laterale verplaatsing van een mucogingivale lap.

 

€ 331.54 *
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

Extra te berekenen naast het tarief van flapoperatie.

 

€ 110.51 *
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

 

€ 179.59
T87 Kroonverlenging per element

Flapoperatie inclusief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling voor latere restauratie.

 

€ 179.59
T88 Kroonverlenging per sextant

Flapoperatie inclusief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling voor latere restauratie.

 

€ 331.54
T89 Directe post-operatieve zorg, kort

Controle wondgenezing, verwijderen van hechtingen en eventueel wondverband, inclusief instructie mondhygiëne en
instructie mondhygiëne-vervangende maatregelen, het verwijderen van plaque en eventuele aanslag en het zonodig plaatselijk desinfecteren.

 

€ 55.26
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

Controle wondgenezing, uitgebreid verwijderen van hechtingen en eventueel wondverband, inclusief instructie mondhygiëne en instructie mondhygiënevervangende maatregelen, het verwijderen van plaque en eventuele aanslag en het zonodig plaatselijk desinfecteren. Per zitting in rekening te brengen.

 

€ 148.64
T91 Pocketregistratie

Het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige tanden en kiezen en het noteren van de pockets dieper dan 4 mm. Bedoeld voor parodontale chirurgie niet vallend onder onderdeel A en bacteriologisch onderzoek.

 

€ 33.15
T92 Parodontiumregistratie

Pocketregistratie (zie T91) met tevens:
- meting van sondeerdiepte en/of aanhechtingsverlies en vastleggen van gegevens;
- vastleggen bloedingsneiging na sonderen;
- vastleggen mobiliteit van tanden en kiezen;
- vastleggen van furcatiegegevens;
- bespreking met de patiënt.
Bedoeld voor parodontale chirurgie niet vallend onder onderdeel a en bacteriologisch onderzoek.

 

€ 66.31
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

Het afnemen van een gelokaliseerde parostatus en het nemen van minimaal 3 plaquemonsters, inclusief bespreking van de bacteriologische gegevens met de patiënt. Niet in combinatie met M32 in rekening te brengen.

 

€ 38.68
T94 Behandeling tandvleesabces

Onderzoek, verdoving en rootplanen, inclusief instructie mondhygiëne en mondhygiënevervangende maatregelen.

 

€ 74.6
T95 (Draad)Spalk

Te declareren per verbinding, inclusief etsen.

 

€ 22.1 *

Implantaten (J)

J01 Initieel onderzoek implantologie

 

€ 61.48
J02 Verlengd onderzoek implantologie

Specifiek vervolgonderzoek, inclusief opstellen en bespreken behandelplan, inclusief aanvragen voorzieningen en overleg/rapportage verwijzende zorgaanbieder.
Kan slechts éénmaal in rekening worden gebracht voor de betreffende implantaatbehandeling.

 

€ 94.58
J03 Proefopstelling

Ten behoeve van het plaatsen van implantaten.

 

€ 127.68 *
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan

Per implantaatbehandeling; mag 9naast J03 worden in rekening worden gebracht.

 

€ 42.56
J06 Vrijleggen foramen mentale

Uitsluitend t.b.v. chirurgische correctie van de uittredeplaats van de nervus mentalis, per kaakhelft. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J20.

 

€ 28.37
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs

 

€ 0
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond

Granulaat of ander allogeen materiaal, te plaatsen in extractiealveole om resorptie tegen te gaan.

 

€ 18.92 *
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal incl. het aanbrengen van een membraan. Het betreft een zelfstandige verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J20 kan worden uitgevoerd.

 

€ 226.99 *
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J09.

 

€ 141.87 *
J11 Prepareren donorplaats

Vrijleggen van bot ten behoeve van het verkrijgen van autoloog bottransplantaat.

 

€ 127.68
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal eerste kaakhelft incl. het aanbrengen van en membraan. Het betreft een zelfstandige verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J20 kan worden uitgevoerd. Kan in combinatie met J09, J10 en/of J11 in rekening worden gebracht.

 

€ 137.14 *
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J12.

 

€ 66.21 *
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J20. Niet in eerste kaakhelft combinatie met J12 of J13 t.b.v.
dezelfde implantaatbehandeling in rekening te brengen.

 

€ 80.39 *
J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J22. Niet in combinatie met J12 of J13 in rekening te brengen.

 

€ 80.39 *
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte

Aanvullende sinusbodemelevatie. Per kaakhelft. Uitsluitend in combinatie met J20, J21 en/of J22 in rekening te brengen. Niet in combinatie met J09 en J10 t.b.v. dezelfde implantaatbehandeling in rekening te brengen.

 

€ 122.95 *
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad

Sinusbodemelevatie orthograad. Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal door het mplantatieboorgat. Alleen in combinatie met J20, J21 en/of J22 in rekening te brengen. Niet in combinatie met
J09 en J10 t.b.v. dezelfde implantaatbehandeling in rekening te brengen.

 

€ 56.75 *
J19 Toeslag esthetische zone

Uitsluitend t.b.v. optimale esthetiek bij implantaatgedragen kroon- en/of brugwerk in het bovenfront. Per implantaat te berekenen.

 

€ 61.48
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak

Hieronder wordt verstaan: 

- vrij prepareren, afschuiven mucoperiost inclusief eventuele correcties processus alveolaris;
- prepareren implantaatbed;
- plaatsen implantaat;
- controleren primaire stabiliteit;
- plaatsen (healing)abutment;
- terugleggen en aanpassen mucoperiost inclusief hechten

 

€ 184.43 *
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

Door dezelfde wond. Uitsluitend in combinatie met J20 in rekening te brengen.

 

€ 66.21 *
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

Door dezelfde wond. Uitsluitend in combinatie met J20 in rekening te brengen.

 

€ 108.77 *
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

Alleen te declareren bij twee fase techniek.

 

€ 70.93 *
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond

Door dezelfde wond. Alleen te declareren bij twee fase techniek.

 

€ 23.64 *
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond

Niet door dezelfde wond. Alleen te declareren bij twee fase techniek.

 

€ 42.56 *
J26 Moeizaam verwijderen implantaat

Als zelfstandige verrichting. Niet in rekening te brengen binnen twee maanden na plaatsing implantaat op dezelfde locatie. Inclusief hechten en wondtoilet.

 

€ 156.06
J27 Vervangen implantaat

Inclusief onderzoek, planning, operatie en nazorg. Niet in rekening te brengen binnen twee maanden na plaatsing implantaat op dezelfde locatie. Moeizaam verwijderen vorige implantaat niet inbegrepen.

 

€ 184.43 *
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste

Bindweefseltransplantaat uit palatum

 

€ 99.31
J31 Volgende bindweefseltransplantaat

Bindweefseltransplantaat uit palatum, gelijktijdig met plaatsen
implantaat of tijdens tweede fase,
per implantaat

 

€ 47.29
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef

Inclusief vervanging en herplaatsing met zonodig tappen schroefdraad. Niet in rekening te brengen binnen twee maanden na plaatsing.

 

€ 108.77 *
J40 Twee magneten/drukknoppen

Inclusief het aanbrengen van abutments.

 

€ 146.6 *
J41 Elke volgende magneet, drukknop

In dezelfde constructie.

 

€ 33.1 *
J42 Staaf tussen twee implantaten

Tarief voor de gehele constructie, inclusief het aanbrengen van abutments.

 

€ 193.89 *
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

In dezelfde constructie.

 

€ 61.48 *
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

Bedoeld als opbouw t.b.v. kroon- en brugwerk.

 

€ 23.64 *
J50 Boven- en onder klikgebit

Vervaardiging van een prothese op een mesostructuur met gelijktijdige vervaardiging van een niet mplantaatgedragen prothese op de andere kaak. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese.

 

€ 487.08 *
J51 Onder-klikgebit

Vervaardiging van uitsluitend een onderprothese op een mesostructuur. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese.

 

€ 316.84 *
J52 Boven-klikgebit

Vervaardiging van uitsluitend een bovenprothese op een mesostructuur. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese.

 

€ 316.84 *
J53 Omvorming klikgebit

Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op drukknoppen/magneten. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.

 

€ 94.58 *
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op staafimplantaten hulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.

 

€ 122.95 *
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op staafimplantaten hulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.

 

€ 141.87 *
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

Omvorming van bestaande prothese tot prothese op staafimplantaten hulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.

 

€ 165.51 *
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te b rengen in combinatie met J50, J51 of J52.

 

€ 80.39
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te b rengen in combinatie met J50, J51 of J52.

 

€ 104.04
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te b rengen in combinatie met J50, J51 of J52.

 

€ 127.68
J60 Specifiek consult nazorg implantologie

Periodieke controle met specifieke implantaatgebonden verrichtingen.

 

€ 52.02
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie

Periodieke controle met demontage van de mesostructuur.

 

€ 85.12
J70 Opvullen zonder staafdemontage

Ongeacht het aantal implantaten per kaak.

 

€ 132.41 *
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

 

€ 165.51 *
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

 

€ 189.16 *
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

 

€ 212.8 *
J74 Reparatie zonder staafdemontage

 

€ 52.02 *
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

 

€ 99.31 *
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

 

€ 122.95 *
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

 

€ 146.6 *
J97 Overheadkosten implantaten

Eenmalig per implantaatbehandeling per kaak te berekenen bij de codes J20 en J27.

 

€ 0
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

Eenmalig per implantaat behandeling per kaak te berekenen bij de codes J09 en J12.

 

€ 0

Uurtarieven (U)

U02 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling.

Dit uurtarief betreft de behandeling in het kader van de tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wlz, voor zover die geleverd wordt aan patiënten die verblijven en behandeld worden in instellingen die zijn toegelaten
voor de functies behandeling en verblijf als omschreven in het Besluit zorgaanspraken Wlz. Het gaat om behandeling binnen de muren van de Wlz-instelling.
Dit tijdtarief betreft een tarief per werkbaar uur. Bij werkbare uren gaat het om totale patiëntgebonden tijd. Maximum autokostenvergoeding bedraagt € 0,28 per kilometer.

 

€ 0
U03 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder

Dit uurtarief betreft de behandeling van de tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wlz, voorzover die geleverd wordt aan patiënten die verblijven en behandeld worden in instellingen die zijn toegelaten voor de functies behandeling en verblijf als omschreven in het Besluit zorgaanspraken Wlz. Het gaat om behandeling buiten de Wlz-instelling in de eigen praktijk van de zorgaanbieder. Dit tijdtarief betreft een tarief per stoeluur. Bij stoeluren gaat het om direct patiëntgebonden tijd.

 

 

 

€ 0
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten

U05 dient te worden gehanteerd als de behandeling geen hele uren betreft.

 

€ 0
U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten

Dit uurtarief betreft de behandeling in het kader van de mondzorg van bijzondere zorggroepen, bijvoorbeeld met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap of extreem angstige patiënten waarbij de behandelingsduur langer is dan doorgaans bij reguliere patiënten het geval is. Dit uurtarief betreft ook die verzekerden die volgens het Besluit zorgverzekering in aanmerking komen voor hulp in het kader van artikel 2.7 Bz lid 1 sub b en sub c. (Delen
van een uurtarief te berekenen in eenheden van vijf minuten via code U05).
Dit tijdtarief betreft een tarief per stoeluur. Bij stoeluren gaat het om direct patiëntgebonden tijd. Dit maximumtarief kent geen niveauonderbouwing. Derhalve kan en mag niet de conclusie worden getrokken dat er in een uur gemiddeld 26,9 punten worden gemaakt ten behoeve van verrichtingen anders dan U10.

 

€ 143.67
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP

 

€ 0

Abonnementen (Z)

Z10 Abonnement categorie A per maand

 

€ 5.53 *
Z20 Abonnement categorie B per maand

 

€ 11.05 *
Z30 Abonnement categorie C per maand

 

€ 11.05 *
Z40 Abonnement categorie D per maand

 

€ 16.58 *
Z50 Abonnement categorie E per maand

 

€ 22.1 *
Z60 Abonnement categorie F per maand

 

€ 5.53 *

Maken en\/of beoordelen foto's (X)

M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief is per 5 min

De prestatie omvat het (weer) kleuren van plaque, het (weer) vastleggen van de plaquescore en het bijsturen van (de begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies. De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.

 

€ 12.16 per per consult
X10 Kleine röntgenfoto

Per opname. Voor de intra-orale foto in het kader van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie hoofdstuk Orthodontie).

 

€ 11.05 per Kleine röntgenfoto
X21 Kaakoverzichtsfoto

Niet voor implantologie in de edentate kaak (zie hiervoor X22).

 

€ 66.31 per Kaakoverzichtsfoto
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

 

€ 66.31 per Kaakoverzichtsfoto
X24 Schedelfoto

 

€ 27.63 per Schedelfoto
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto

Het maken van een meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld met een CT-scanner). Deze foto dient uitsluitend te worden genomen indien het maken van een dergelijke opname een meerwaarde heeft ten opzichte van conventionele röntgendiagnostiek.

 

€ 132.62 per meerdimensionale kaakfoto
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

Het beoordelen van de CT-scan en het bespreken met de patiënt.

 

€ 55.26 per Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

Preventieve mondzorg (M)

G61 Instructie spieroefeningen

 

€ 55.26
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief is per 5 min

Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s). De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd. Deze prestatie kan in combinatie met C11 worden gedeclareerd, mits de preventieve voorlichting/instructie meer dan 5 minuten in beslag heeft genomen.

 

€ 12.16 per Preventieve voorlichting/instructie, per 5 min
M03 Gebitsreiniging, tarief is per 5 min

Het verwijderen van plaque, tandsteen en/of polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese. De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.

 

€ 12.39 per per 5 min.
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement

Het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) van het gaatje in een element (caviteit), het behandelen van het carieuze
dentine (tandbeen) met cariësconserverende middelen en/of het aanbrengen van een beschermlaag, het fluorideren
van het melkelement en het vastleggen en monitoren van de cariëslaesie. Deze prestatie is bedoeld als preventieve maatregel, ter voorkoming van verdere voortschrijding van het carieuze proces (gaatje). Deze prestatie is inclusief de communicatie met of voorlichting van de ouders.

 

€ 22.1 per per element
M10 Fluoridebehandeling, methode I

De onder- en bovenkaak worden afzonderlijk behandeld (indien slechts één kaak: helft van het tarief).
Inclusief voorafgaande mondreiniging. Tevens bedoeld voor applicatie met chloorhexidine.

 

€ 27.63 per per behandeling
M20 Fluoridebehandeling, methode II

Onder- en bovenkaak worden gelijktijdig behandeld. Inclusief voorafgaande mondreiniging.
Tevens bedoeld voor applicatie met chloorhexidine.

 

€ 22.1 per Fluoridebehandeling, methode II
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

Het nemen van een eenvoudig plaquemonster en het interpreteren van de bacteriologische gegevens.
De laboratoriumkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

 

€ 16.58 per per onderzoek
M61 Mondbeschermer

Afdrukken en plaatsing. Inclusief een eventueel benodigde afdruk van de onderkaak t.b.v. occlusiefixatie.
Voor de mondbeschermer in het kader van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie hoofdstuk Orthodontie).

 

€ 22.1 per Mondbeschermer *
V71 Eenvlaksvulling amalgaam

Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.

 

€ 23.21

Verdoving (A)

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving

Niet in rekening te brengen bij chirurgische verrichtingen (Hoofdstuk X, H-codes.

 

€ 11.05
A15 Oppervlakte verdoving

Alleen in rekening te brengen indien niet gevolgd door A10.

 

€ 5.53
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs

Als tandheelkundige behandelingen onder algehele narcose (anesthesie) worden uitgevoerd,
maakt de mondzorgaanbieder hiervoor aanvullende kosten (bijvoorbeeld de inhuur van een
anesthesioloog die de patiënt door middel van algehele narcose onder verdoving brengt). Met
deze prestatie kunnen die kosten in rekening worden gebracht. De prestatie is inclusief het geven
van voorlichting aan de patiënt over de algehele narcose en het uitvoeren van het noodzakelijke medische onderzoek.

De tandheelkundige behandeling zelf kan niet in rekening worden gebracht met de prestatie verdoving door middel van algehele narcose (A20); hiervoor dienen de uitgevoerde prestaties uit deze prestatielijst in rekening te worden gebracht.

 

€ 0
B10 Introductie roesje (lachgassedatie)

Bedoeld voor de eerste zitting, waarin uitleg wordt gegeven over toepassing van lachgassedatie.
Alleen eenmalig in rekening te brengen bij de eerste zitting.

 

€ 27.63 per per behandeling
B11 Toediening roesje (lachgassedatie)

 Per zitting in rekening te brengen.

 

€ 27.63 per Toediening roesje (lachgassedatie)
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

Per zitting in rekening te brengen.

 

€ 0 per Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

Vullingen (V)

V11 Eenvlaksvulling

 

€ 123.83
V12 Tweevlaksvulling

 

€ 201.25
V13 Drievlaksvulling

 

€ 263.19
V14 Kroon van plastisch materiaal

 

€ 371.55
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

 

€ 349.12
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

Directe labiale veneering: veneering van het labiale vlak door middel van composiet of confectie kunststofschildje in één zitting, inclusief etsen (voor indirecte labiale veneering, zie R78 en R79).

 

€ 66.31
V20 Etsen ten behoeve van composietvulling

 

€ 61.94
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling

 

€ 0
V30 Sealen eerste element

Inclusief etsen.

 

€ 22.1
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting

In dezelfde zitting. Inclusief etsen.

 

€ 11.05
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

Per element. Polijsten van amalgaam vullingen slechts in rekening te brengen bij nog niet eerder gepolijste vullingen.

 

€ 5.53
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

Ongeacht het aantal elementen per aangebrachte cofferdam (lapje).

 

€ 11.05
V60 Indirecte pulpa-overkapping

 

€ 92.89
V70 Parapulpaire stift

Tarief ook van toepassing bij parodontale regeneratietechnieken. Stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening
worden gebracht.

 

€ 11.05 *
V72 Tweevlaksvulling amalgaam

Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.

 

€ 37.02
V73 Drievlaksvulling amalgaam

Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.

 

€ 48.07
V74 Meervlaksvulling amalgaam

Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Inclusief eventuele onderlaag.

 

€ 67.41
V80 Wortelkanaalstift

Stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening worden gebracht.

 

€ 19.34 *
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

 

€ 34.26
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

 

€ 48.07
V83 Drievlaksglasionomeer

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

 

€ 55.26
V84 Meervlaksvulling glasionomeer

Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

 

€ 77.36
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

Stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening worden
gebracht

 

€ 5.53 *
V91 Eenvlaksvulling composiet

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

 

€ 44.21
V92 Tweevlaksvulling composiet

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

 

€ 55.26
V93 Drievlaksvulling composiet

Hieronder valt ook de hoekopbouw (klasse IV) in front. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking

 

€ 66.31
V94 Meervlaksvulling composiet

Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking

 

€ 88.41

Wortelkanaalbehandelingen (E)

E01 Wortelkanaalbehandeling consult

Onderzoek naar de oorzaak van de klacht, vaststellen van de DETI-score en bespreken
endondontisch behandelplan.

 

€ 16.58 per per consult
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

Onderzoek naar de oorzaak van de klacht, vaststellen van de DETI-score, invullen Classificatie endodontische Behandeling, bespreken endodontisch behandelplan, beslissen over verwijzing en eventueel opstellen verwijsbrief. Alleen in rekening te brengen bij DETI-B. Niet in combinatie met code E77 en E78 in rekening te brengen.

 

€ 38.68 per Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
E03 Consult na tandheelkundig ongeval

Uitgebreid consult volgens Richtlijn Dentaal Trauma, niet in combinatie met E01 en E02 in rekening te brengen.

 

€ 27.63 per Consult na tandheelkundig ongeval
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten

Bij eenmalig gebruik per behandeling te berekenen. Alleen in nikkel-titanium instrumenten combinatie met de codes E13, E14, E16, E17 en E61 in rekening te brengen.

 

€ 30.39 per per behandeling
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement.

 

€ 99.46 per per kanaal
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement.

 

€ 143.67 per element met 2 kanalen
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement.

 

€ 187.87 per per element met 3 kanalen
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement.

 

€ 232.08 per per element met 4 of meer kanalen
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting

Indien de behandeling niet in éénzitting wordt voltooid mag E19 in rekening worden gebracht. Dit omvat tevens het weer verwijderen van calciumhydroxide en het controleren van de preparatielengtes en referentiepunten in de volgende zitting. Inclusief aanbrengen en/of verwijderen tijdelijke restauratie. Niet te declareren in combinatie met de codes E61, E62, E63, E77 en E78.

 

€ 16.58 per per element, per zitting
E31 Snij-/ hoektand

Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie,
het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen.

 

€ 110.51
E32 Premolaar

Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie,
het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen.

 

€ 154.72
E33 Molaar

Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie,
het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen.

 

€ 198.93
E34 Aanbrengen retrograde vulling

Het aanbrengen van een retrograde restauratie van een lekvrij materiaal, per kanaal.

 

€ 22.1 *
E36 Het trekken van een element met re-implantatie

Exclusief het eventueel sluiten van de perforatie of het aanbrengen van een retrograde afsluiting
en exclusief het aanbrengen van een spalk.

 

€ 77.36 *
E37 Kijkoperatie

Diagnostische flap: kijkoperatie ter inspectie van wortelfracturen, perforaties, etc.

 

€ 66.31
E40 Directe pulpa-overkapping

Alleen geïndiceerd bij traumaelementen met een pulpaexpositie in niet-geïnfecteerd dentine waarbij op de dag van het trauma een hermetisch afsluitende restauratie kan worden aangebracht.

 

€ 27.63 per per behandeling
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

Repositie geluxeerd element: het manueel of met behulp van extractietang reponeren van een
geluxeerd element.

 

€ 11.05 *
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

Het aanbrengen van een fixatie spalk van draad en/of composiet (inclusief etsen), per verbinding.

 

€ 22.1 *
E44 Verwijderen spalk

Hieronder wordt verstaan het verwijderen van de spalk, wegslijpen composiet en het polijsten van de elementen.

 

€ 5.53
E45 Aanbrengen rubberdam

Inclusief het aanbrengen van een extra barrière in het geval dat er onvoldoende isolatie verkregen kan worden met rubberdam alleen.

 

€ 11.05
E52 Moeilijke wortelkanaalopening

Toeslag die in rekening mag worden gebracht bij een moeilijke wortelkanaalopening veroorzaakt door aanwezigheid van:
- gegoten, goudporseleinen of keramische vulling;
- gegoten stiftopbouw;
- composietopbouw in de tandholte (pulpakamer);
- extreme inclinatie (>30°);
- zeer beperkte mondopening (

 

€ 27.63 per per kanaal
E53 Verwijderen van wortelstift

Het verwijderen van een wortelstift van metaal, koolstofvezel, glasvezel of keramiek die in het kanaal is gecementeerd met een
definitief bevestigingscement. Per kanaal.

 

€ 38.68 per per stift
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

In rekening te brengen bij kanalen die niet zichtbaar zijn op röntgenfoto en onmogelijk om in eerste instantie met een vijl # 10
te penetreren. Per kanaal.

 

€ 27.63 per per kanaal
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

In rekening te brengen bij kanalen die niet zichtbaar zijn op röntgenfoto en onmogelijk om ineerste instantie met een vijl # 10
te penetreren. Per kanaal.

 

€ 27.63 per per kanaal
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade

Behandeling afgebroken door vorige of verwijzende zorgaanbieder in verband met gecalcificeerde kanalen, ledges, 
afgebroken instrumenten, apicale transportatie, perforatie, etc. Per kanaal in rekening te brengen.

 

€ 38.68 per per behandeling
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

Van toepassing bij:

- C- of S- vorm;
- Dens in dente;
- Dilaceratie;
- Interne resorptie met perforatie;
- Taurodontie.
Per element.

 

€ 27.63 per per behandeling
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

Totale of partiële pulpotomie: het verwijderen van het beschadigde en geïnfecteerde tandweefsel,
het controleren van de bloeding en het aanbrengen van een hermetisch afsluitend restauratiemateriaal

 

 

€ 44.21 per per behandeling
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte eerste zitting (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren en het aanbrengen van calciumhydroxide.

 

€ 77.36 per eerste zitting
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

Het opnieuw openen van de tandholte (pulpakamer), controleren van een apicale barrière, irrigeren en het verversen van
calciumhydroxide.

 

€ 49.73 per volgende zitting
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

Het aanbrengen van een apricale barriere met behulp van MTA inclusief extraradiculaire matrijs
van bijv. calciumsulfaat. De kosten voor MTA dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

 

€ 38.68 per per behandeling *
E64 Afsluiting van open wortelpunt

Obturatie van element met apexficatie: door het vullen met gutta-percha en cement.

 

€ 44.21 per per behandeling
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement

Per melkelement met bijvoorbeeld calciumhydroxide.

 

€ 44.21 per per behandeling, per element
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

Alleen in rekening te brengen in spoedeisende gevallen tijdens waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer), extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en het insluiten van calciumhydroxide
(inclusief tijdelijke afsluiting.

 

€ 55.26 per per kanaal
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

Alleen in rekening te brengen in spoedeisende gevallen tijdens kanaal waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer), extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting.

 

€ 27.63 per per volgend kanaal
E85 Elektronische lengtebepaling

 

Per element in rekening te
brengen

 

€ 11.05 per Elektronische lengtebepaling
E86 Gebruik operatiemicroscoop

Per zitting.

 

€ 71.83
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

Het voor chirurgische behandeling van het wortelkanaal gereed maken van de praktijkruimte in verband met de vereistesteriliteit. Uitsluitend in rekening te brengen indien bijzondere en specifieke maatregelen worden toegepast, zoals het geheel afdekken van de patiënt of speciale kleding voor de operateur en assistente.

 

€ 55.26
E90 Inwendig bleken, eerste zitting

Dit omvat: het verwijderen van vulmateriaal uit de tandholte (pulpakamer) en het coronale deel van het wortelkanaal, het
aanbrengen van een lekvrije onderlaag en het insluiten van bleekmateriaal. Per element in rekening te brengen.

 

€ 44.21 per Inwendig bleken, eerste zitting *
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting

 

€ 16.58 *
E97 Uitwendig bleken per kaak

Dit omvat: afdrukken, plaatsen bleekhoes en gebruiksinstructie. Ongeacht het aantal elementen per kaak. Materialen voor thuisbleken, verkregen van de zorgaanbieder, kunnen tegen kostprijs apart in rekening gebracht worden met prestatie E98.

 

€ 66.31 *
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs Behandeling trauma-element

Tegen kostprijs in rekening te brengen (in combinatie met E97).

 

€ 0 *

Kronen en bruggen (R)

E51 Verwijderen van kroon of brug

Het verwijderen van een kroon of brug voorafgaande aan het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling met als doel het behoud van de bestaande kroon of brug. Hieronder valt niet het doorslijpen van de kroon of brug.
Per element in rekening te brengen.

 

€ 33.15 per per behandeling
R08 Eenvlaks composiet inlay

 

€ 66.31 *
R09 Tweevlaks composiet inlay

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.

 

€ 127.09 *
R10 Drievlaks composiet inlay

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.

 

€ 165.77 *
R11 Eenvlaksinlay

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.

 

€ 99.46 *
R12 Tweevlaksinlay

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.

 

€ 154.72 *
R13 Drievlaksinlay

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.

 

€ 221.03 *
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin

Bijvoorbeeld pinledge-, pinlay preparatie.

 

€ 27.63
R24 Kroon

Het prepareren voor het plaatsen van een kroon die het elementgeheel of gedeeltelijk bedekt(respectievelijk een totale omslijping en een omslijping van tenminste drie vlakken) en het plaatsen van de kroon. Tot deze prestatie behoort het beslijpen, het afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur, het passen
en plaatsen van zowel de noodvoorziening als de kroon en de benodigde tandvleescorrecties.
De kroon is van metaal, keramiek of een combinatie daarvan. Deze prestatie dient ook in rekening te
worden gebracht indien de kroon als brugpijler wordt gebruikt.

 

€ 243.13 *
R28 Endokroon, indirect vervaardigd

Inclusief preparatie, afdruk en plaatsing, inclusief noodvoorziening.

 

€ 66.31 *
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

Bedoeld als definitief geplaatste confectiekroon.

 

€ 55.26
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal

Opbouw plastisch materiaal. Voor parapulpaire stift of stift in wortelkanaal, zie V70, V80 en V85.

 

€ 33.15
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode

Inclusief noodvoorziening

 

€ 55.26 *
R33 Gegoten opbouw, directe methode

Inclusief noodvoorziening.

 

€ 110.51 *
R40 Eerste brugtussendeel

 

€ 165.77 *
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

 

€ 82.89 *
R46 Brugverankering, per anker

Intracoronaire brugverankering: bijvoorbeeld volgens UDA-systeem.
Voor dummy zie respectievelijk R40 en R45.

 

€ 55.26 *
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

 

€ 138.14
R50 Metalen fixatiekap met afdruk

Ongeacht het aantal kappen per brug.

 

€ 27.63 *
R55 Gipsslot met extra afdruk

Niet in combinatie met R50.

 

€ 27.63 *
R60 Plakbrug zonder preparatie

Eén dummy met bevestiging aan één of twee elementen.
Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/etstechniek, inclusief
etsen.

 

€ 110.51 *
R61 Plakbrug met preparatie

Eén dummy met bevestiging aan twee elementen. Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/etstechniek, inclusief etsen.

 

€ 165.77 *
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

 

€ 38.68
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee

 

€ 22.1
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

Toeslag in rekening te brengen bovenop kroontarief

 

€ 60.78
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

 

€ 60.78 *
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

 

€ 33.15
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

 

€ 22.1
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

 

€ 22.1
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug

 

€ 55.26
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

 

€ 27.63
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

 

€ 27.63
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

Voor directe labiale veneering, zie V15.

 

€ 66.31 *
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

Inclusief noodvoorziening.

 

€ 110.51 *
R80 Temporaire, eerste voorziening

 

€ 27.63 *
R85 Temporaire, volgende voorziening

 

€ 11.05 *
R90 Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

 

€ 0 *

Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

Naar aanleiding van een klacht, (UFO) suspect voor craniomandibulaire dysfunctie.

 

€ 138.14
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie

Meting en registratie van spieractiviteit.

 

€ 88.41
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand een uitgebreid functie-onderzoek
heeft plaatsgevonden.

 

€ 60.78
G10 Niet standaard beetregistratie

Extra-oraal, quick mount. Hieronder wordt verstaan: het overbrengen van de positie van de bovenkaak in de schedel ten opzichte van de arbitraire intercondylaire as naar een middelwaarde articulator met behulp van face- of earbow, exclusief modellen.

 

€ 82.89
G11 Scharnierasbepaling

Met behulp van hinge-axis locator en bepalen derde referentiepunt.

 

€ 82.89
G12 Centrale relatiebepaling

Het ondermodel tegenover het bovenmodel ingipsen met behulp van drie wasbeten. Hierbij wordt uitgegaan van splitcast in het
bovenmodel.

 

€ 77.36
G13 Protrale/laterale bepalingen

Lateraal links en rechts en protraal, waarna de condylushelling en de Bennethoek worden
ingesteld.

 

€ 55.26
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

Bijvoorbeeld Stuartregistratie, Denar

 

€ 497.32
G15 Voor het behouden van beethoogte

Bijvoorbeeld door kunsthars of stents mal of het laten staan van occlusiedeel op element en
antagonist

 

€ 27.63
G16 Therapeutische positiebepaling

Opnieuw bepalen van de therapeutische positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak door middel van een
wasbeet en opnieuw ingipsen.

 

€ 27.63
G20 Beetregistratie intra-oraal

Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie

 

€ 55.26
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding

Bijvoorbeeld door middel van palatinale schildjes, per element.

 

€ 55.26 *
G61 Instructie spieroefeningen

Bewegings therapie voor de kauwspieren

 

€ 55.26
G62 Occlusale spalk

Afdrukken, registratie, plaatsen en instructie.

 

€ 149.19 *
G63 Repositiespalk

Afdrukken, registratie, plaatsen en instructie.

 

€ 221.03 *
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

Consult na plaatsen spalk,inclusief kleine correcties

 

€ 27.63
G65 Indirect planmatig inslijpen

Afdrukken, registratie, modelanalyse, opstellen inslijpplan en inslijpen.

 

€ 303.92 *
G66 Biofeedbacktherapie

Per zitting.

 

€ 49.73
G67 Behandeling triggerpoint

Bijvoorbeeld injectietechniek, inclusief onderzoek.

 

€ 60.78
G69 Opbeetplaat

Afdrukken, registeren, plaatsen en instructie.

 

€ 60.78 *
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

 

€ 276.29 *
G72 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

 

€ 27.63
G73 Reparatie MRA met afdruk

 

€ 44.21 *
icon