Brug

De tanden of kiezen naast de ontbrekende tand of kies worden omslepen, dit zijn de pijlers. Op deze pijlers wordt net als bij een kroon een hulsje gemaakt en de open ruimte ertussen wordt opgevuld door een kunsttand, dit is het brugtussendeel ofwel een dummy.

 

Verschillende redenen om een brug te maken:

  • Om de kauwfunctie te verbeteren.
  • Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan door de open ruimte naast zich.
  • Om esthetische redenen.

 

 

 

icon
Meer over Brug op allesoverhetgebit.nl
icon
Prijzenlijst mbt Brug
icon
Over de vergoeding van uw zorgverzekering