Implantaten

Een implantaat kunt u vergelijken met een kunstwortel,die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar de wortel van uw verloren gegane tand of kies zat. Een implantaat is veelal gemaakt van zuiver titanium al dan niet voorzien van een keramische buitenlaag. Deze materialen worden niet door het lichaam afgestoten. Het implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving in de kaak aangebracht. Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of overkappingprothese.

 

Wanneer worden implantaten toegepast?

Er zijn verschillende situaties waarin implantaten worden toegepast:

  • Bij het ontbreken van één tand of kies kan op een implantaat een kunsttand of -kies (kroon) worden geplaatst van metaal of porselein.
  • Bij het ontbreken van meerdere tanden of kiezen kan op implantaten een brug worden geplaatst. Een brug is een voor de patiënt niet uitneembare vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen.
  • Bij het ontbreken van meerdere, of van alle tanden en kiezen, kan op implantaten (meestal twee) een overkappingprothese worden geplaatst. Een overkappingprothese is een kunstgebit dat vastklikt op de implantaten.

 

icon
Meer over Implantaten op allesoverhetgebit.nl
icon
Prijzenlijst mbt Implantaten
icon
Over de vergoeding van uw zorgverzekering