Trekken (extractie)

Als een tand of kies verwijderd moet worden, gebeurt dit meestal bij de tandarts. In sommige gevallen kan een verwijzing naar de kaakchirurg nodig zijn.

 

De tandarts zal eerst de tand of kies die getrokken moet worden verdoven. Na enkele minuten zal de tandarts controleren of de verdoving is ingewerkt. Als dit zo is gaat de tandarts de tand losmaken. Dit gebeurt door een draaiende of wrikkende beweging te maken. U voelt wel dat er geduwd wordt, maar het doet geen pijn. Meestal wordt de tand of kies in zijn geheel verwijderd, maar als de tand/kies bros is kan hij breken en zal hij in stukjes verwijderd worden. Ook kan het nodig zijn, als de tand/kies erg vast zit, dat de tandarts hem zelf in stukjes maakt om hem zo te verwijderen.

 

Als de tand/kies verwijderd is, kan het zijn dat het tandvlees gehecht wordt. Dit gebeurt met oplosbare hechtdraad en hoeft dus niet verwijderd te worden. Daarna moet u op een gaasje dichtbijten om (door de druk op de wond)) het bloeden te stoppen. Het is normaal dat er nog wat bloed uit de wond komt, is dit veel, dan kunt u nogmaals op een gaasje dichtbijten. Mocht het bloeden niet stoppen, neem dan contact op met de tandarts.

 

Als de verdoving is uitgewerkt mag u weer gewoon eten, drinken en tandenpoetsen (voorzichtig in de buurt van de wond). Heel belangrijk is om de eerste dag(en) niet te spoelen omdat het voor een goede wondgenezing belangrijk is dat de bloedprop die zich in de wond vormt, blijft zitten. 

 

De eerste 2-3 dagen kan de wond wat zwellen en gevoelig zijn. U kunt hiertegen paracetamol innnemen. Als u echter na 2-3 dagen meer pijn krijgt kan het zijn dat de bloedprop is losgeraakt, maak in dit geval een afspraak met uw tandarts.

 

Als u bloedverdunners gebruikt meld dit dan aan de tandarts. Als u ascal gebruikt is het meestal niet nodig om hiermee te stoppen, overleg hierover met de tandarts.

 

Als u bij de trombosedienst onder controle bent is overleg tussen tandarts en trombosedienst nodig, mogelijk moet uw instelling tijdelijk iets aangepast worden.

 

icon
Meer over Trekken (extractie) op allesoverhetgebit.nl
icon
Prijzenlijst mbt Trekken (extractie)
icon
Over de vergoeding van uw zorgverzekering