Aften

 

Aften zijn zweertjes in de mond, aan de binnenzijde van de lippen, wangen of onder de tong.
Aften steken vaak de kop op bij een verminderde weerstand. Ze zijn soms uitermate pijnlijk, maar niet besmettelijk. Aften moeten na twee weken verdwenen zijn. Zo niet, ga dan naar uw tandarts.

 

 

icon
Meer over Aften op allesoverhetgebit.nl
icon
Over de vergoeding van uw zorgverzekering